پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت ⭐️

صفحه اصلی » فروشگاه » پروژه آماده » موشن گرافیک » پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت

پروژه ساخت کاراکتر در افترافکت یک ابزار عالی برای ساخت ، ریگ بندی و متحرک سازی کاراکتر ها می باشد. این محصول دارای ویدیوی آموزشی نحوه کار با پروژه + اسکریپ انیمیشن سازی Duik_Bassel.2 می باشد.

1 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت2 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت3 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت4 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت5 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت6 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت7 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت8 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت9 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت10 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت11 - پروژه ساخت کاراکتر و متحرک سازی آن در افترافکت