بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر ⭐️

صفحه اصلی » فروشگاه » پروژه آماده » پریمیر » بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

 

در این پروزه پریمیر ، یک پکیج کامل و بزرگ را برای ویرایش و تدوین انواع فیلم و ویدیو در اختیار شما قرار خواهیم داد؛ این محصول دارای کیفیت عالی و قابل تغییر رزولوشن می باشد؛ همچنین برای اجرای این پروژه به پلاگین های جانبی نیاز نخواهید. برای استفاده آسان تر شما فایل های کمک آموزشی نحوه استفاده از پروژه نیز در بسته ای که دانلود می کنید قرار داده شده است. این محصول دارای انواع ابزار های مورد نیاز شما از جمله پریست پریمیر، ترانزیشن پریمیر، برودکست پریمیر، تایتل پریمیر و … می باشد.

 

Effects Pack scaled - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 21 scaled - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

 

Effects Pack 20 - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 19 - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 4 scaled - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 18 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 17 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 15 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 14 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 13 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 12 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 11 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 10 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 9 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 8 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 7 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 6 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیرEffects Pack 5 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 4 scaled - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 2 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر

Effects Pack 3 min - بزرگترین پکیج ادیشن برای پریمیر